3-zit en 2-zit met elektrische relaxen in A leder.